Hebrew: אמונה בעידן המדע

Hidekel Press, Tel Aviv, 2004

הממשק בין מדע ותורה זוכה לאחרונה לפופולריות רבה. בעקבות שטף הידע המאפיין את הדורות האחרונים, ניצבים רבים ושואלים: מהן ההשלכות של התגליות המדעיות הרבות עבור האדם המאמין? בספרו, "אמונה בעידן המדע", מוכיח פרופסור נתן אביעזר כי ההשלכות הן רבות.

"אמונה בעידן המדע" מראה כי אמונה בתורה ובקב"ה אינה נוגדת את החשיבה הראציונלית. ההפך הוא הנכון. אביעזר מוכיח כי הממצאים המדעיים העדכניים מסייעים בהבנת פסוקי תורה רבים ותורמים לחיזוק האמונה.

"אמונה בעידן המדע" עוסק בנושאי הליבה של הדת – אמונה, תפילה, ניסים, בחירה חופשית, מוצא האדם, הנדסה גנטית, כאוס, ויחסי גומלין בין הקב"ה לעולמו. המחבר מראה כי ההתפתחויות העדכניות בתחומי המדע השונים שופכות אור חדש על נושאים אלו מזוויות בלתי צפויות. המורכות הרבה של היקום שנגלית בעשורים האחרונים, מסייעת לנו להבין את הקשר שבין הקב"ה לעולמו. הקורא יגלה כיצד המדע המודרני חושף תובנות חדשות בפסוקי התורה.

 

 

Copyright © Torah and Science 2007