Norwegian: I Begynnelsen

Lunde Forlag, Oslo, 1999

HAR BIBELEN RETT? ELLER HAR VITENSKAPEN RETT?

Professor Nathan Aviezer svarer at begge har rett.

Den fremtredende israelske vitenskapsmannen og bibelvennen Aviezer viser at de nyeste vitenskapelige forskningsresultatene i forbausende grad stemmer overens med Bibelens fremstilling av hvordan verden ble skapt. De første kapitlene i 1. Mosebok gjengir hendelser som virkelig hendte i fortiden.

Professor Aviezer bruker et språk som vanlige mennesker kan forstå, og viser et mange av de nyeste vitenskapelige funnene kaster lys over detaljer i Bibelen.

Copyright © Torah and Science 2007